Kas ir dubultmasas spararats?Divmasu spararats jeb dubultmasas spararats ir rotējoša mehāniska ierīce, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu vienmērīgu un nepārtrauktu rotācijas enerģijas pārnešanu sistēmās, kurās enerģijas avots nav pastāvīgs, tāpat kā tradicionālais vien masas spararats, bet amortizējot nevienmērīgas izmaiņas apgriezienu vai griezes momenta avotā, kas var izraisīt nevēlamu vibrāciju.

Vibrācijas samazināšana tiek sasniegta ar enerģijas uzkrāšanu divmasu spararata abās masās, kura tiek amortizēta ar spēcīgām atsperēm, pēc kā to ar ātrumu, kas ir saderīgs ar enerģijas avotu, atbrīvo šo enerģiju ar daudz augstāku spēku relatīvi īsā laikā.

Divmasu spararats jeb dubultmasas spararats automašīnai pilda vienmērīgas un nepārtrauktas enerģijas nodošanu no dzinēja kloķvārpstas uz sajūgu un transmisiju, tādejādi paaugstinot komforta līmeni auto vadīšanas laikā.


Pirmie simtomi nolietotam spararatam.

Graboņa, dzinēja vibrācija stāvot (galvenokārt aukstam dzinējam piedarbinot līdz dzinējs uzsilst), gan paātrinoties, ir simptomi, kas liecina ka spararats vairs savu funkciju nepilda.

Biežos gadījumos cilvēki šiem defektiem nepievērš uzmanību un turpina lietot auto. 

Defekta laicīga nenovēršana bieži vien bojā arī dzinēja un ātrumkārbas balstiekārtu kā arī pašu ātrumkārbu. 

Nereti demontējot sajūga komplektu un spararatu tiek atklāts arī ātrumkārbas defekts, jo vibrācijas ir palielinājušas slodzi uz ātrumkārbas primāro asi.

Kas tiek veikts atjaunošanas procesā?

Dubultmasas spararata atjaunošanas procesā tiek ietverta detaļas pilnīga izjaukšana un attīrīšana. 

Kad spararats ir izjaukts tam tiek veikta defektācija. Defektācija procesā tiek konstatēts, kuras virsmas ir jāatjauno un kuras detaļas jāaizvieto ar jaunām. 

Visas detaļas, kuras dabīgi nolietojas un dilst, tiek aizvietotas ar jaunām katrā restaurācijas procesā neatkarīgi no tā stāvokļa.

Tiek veikta sajūga darba virsmas atjaunošana, tās stāvoklis pārbaudīts ar precizitāti līdz viena milimetra simtdaļai.

Nomainot spararata atsperojumu tas tiek apgādāts ar jaunu smērvielu un rūpnieciski aizvalcēts/ aizmetināts/ aizkniedēts.

Priekšpēdējajā restaurācijas posmā tiek veikta vissvarīgākā darbība. Spararats tiek balansēts ar speciālas iekārtas palīdzību, kura paradzēta dubultmasas spararatu balansēšanai. Spararats tiek nobalansēts ar +/- 3 gramu precizitāti. Ar šādu precizitāti tiek balansēts arī jauns spararats.

Beigu posmā tiek veikta spararata krāsošana un iepakošana.

Dubultmasas spararatu atjaunošana ProRing.lv izpildījumā:


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .